Kdo jsme

Účelem této stránky je dát uživatelům, kteří se zajímají o vývoj LSD2000 z hlediska časové kontinuity a perspektivy jeho vývoje, informace o tom, jakým způsobem vývoj systému probíhá.

Na celém systému pracuje řada lidí, jejichž počet ani složení není pevné. O skladbu systému, jako celku, distribuci a komunikaci s uživateli pečují pracovníci, kteří se vývoji systému plně věnují (s některými z nich jste možná již přišli do styku). Mimo to se systému věnuje řada pracovníků, kteří řeší konkrétní, od celku oddělené, někdy časově omezené, větší či menší, úkoly.

Z ekonomických důvodů nejsou tito pracovníci formálně sdruženi či zaměstnáni v některém typu standardní obchodní firmy, protože náklady na provoz takové firmy se jeví v při vývojovém cyklu software LSD2000, jako neefektivní (nová verze cca každé 3 roky).

Toto organizační uspořádání však celkově není nevýhodné, protože schopných odborníků, kteří jsou dobrými programátory znalými posledních novinek v této oblasti a zároveň i znalci problematiky elektrických schémat a plošných spojů, je více než poskrovnu. Skutečností je zároveň i to, že programátoři se často neradi intenzivně věnují dlouhou dobu jen jednomu specifickému problému.

Že je tento způsob práce úspěšný, dokládá skutečnost, že tímto způsobem byla vytvořena již pátá verze systému, jehož vývoj započal v roce 1991 a jehož kořeny sahají ještě před rok 1989 (viz. Historie systému).


© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 23.9.2001