Historie vývoje systému LSD2000

Počátky vývoje LSD2000 (tehdy ovšem pod zcela jiným jménem) sahají do první poloviny osmdesátých let, kdy začal vznikat systém na digitalizaci do té doby ručně navrhovaných plošných spojů a na jejich vykreslování na kreslicích stolech. První programy tehdy běžely na americkém minipočítači firmy DEC PDP11/40.

Dalším vývojovým krokem (na PDP a SMEP) byla realizace prvního autorouteru, který navazoval na předchozí digitalizační programy. Systém se nazýval SAUNA. Programovacím jazykem tohoto systému byl jazyk Fortran 77.

V roce 1988 vznikl zcela nový systém pro návrh plošných spojů pod názvem SANOPS. Tento systém pracoval již na platformě IBM PC a pod operačním systémem MS DOS. Protože v té době se v našich krajích masově rozšířil návrhový systém OrCad, byl SANOPS, napojen na schematickou část OrCadu. Řada tehdejších podniků používala sestavu schémata-OrCad, spoje-Sanops ve svých výrobách.

V roce 1991 a 1992 byla vyvinuta první verze LSD2000 pod pořadovým číslem verze 1. Tato verze LSD2000 běžela na platformě IBM PC a MS-DOS. Programovacím jazykem této verze již byl jazyk C. Hlavní odlišností od SANOPSu bylo to, že systém LSD2000 obsahoval vlastní editor schémat i vlastní editor spojů a příslušné postprocesory. Tato verze nebyla distribuována, sloužila pouze pro interní potřeby. Během asi dvou let se ale ukázalo, že o program tohoto typu je na našem trhu zájem, protože zde vzniká mnoho nových malých firem.

Proto práce pokračovaly dál a zhruba koncem roku 1993 byla hotova verze 2, která byla rozšířením a doplněním verze první. V této době se počítače PC začaly zrychlovat a začaly se objevovat první procesory 386. S nimi přišly i požadavky na překonání paměťové hranice 640kB. Od této doby také na systému pracuje řada nezávislých odborníků.

V roce 1995 byla dokončena verze 3 LSD2000, která přinesla řadu nových funkcí, rozšíření sortimentu postprocesorů, větší stabilitu systému a hlavně vlastní paměťový manažer, který pod operačním systémem MS-DOS zpřístupnil systému LSD2000 rozšířenou paměť až do velikosti 16MB, což bylo z hlediska rozsahu tehdejších návrhů téměř nekonečno. Zároveň se však začal objevovat systém Windows, tehdy Windows 95, a začalo se uvažovat o konverzi LSD2000 do jeho prostředí. První pokusy však ztroskotaly, protože v této době jednak neexistoval vhodný překladač, který by se s projektem rozsahu LSD2000 dokázal pod Windows vypořádat, a jednak samotné Windows 95 nebyly ještě natolik spolehlivé, aby systém o rozsahu LSD2000 mohl na této platformě spolehlivě pracovat.

Na přechod do prostředí Windows bylo však třeba připravit i systém LSD2000. Bylo nutné přepracovat celé jádro řízení interaktivního rozhraní systému na program řízený událostmi (což obecně odpovídá koncepci grafických prostředí, jako jsou Windows). Výsledkem byla v letech 1997-98 dokončená verze 4 LSD2000. Šlo o kvalitativně velký skok vpřed, protože celý program byl přepracován na softwarový model programu řízeného událostmi, i když i nadále byl základní platformou MS-DOS. Jako paměťový manažer byl použit standardní manažer DPMI, který zpřístupnil rozšířenou paměť a zároveň umožnil běh LSD2000 pod Windows v okně DOSu otevřeném na plnou obrazovku. Ve verzi 4 byla dále zcela přepracována databáze návrhu. Byl do ní implementován mechanismus, který umožňuje v jednotlivých vývojových verzích podle potřeby měnit zaznamenávané binární datové struktury a zároveň zajistí jejich automatickou konverzi, tak, že tyto procesy jsou před uživatelem zcela skryty. Dále byla celá databáze návrhu přepracována na 32bitovou, což odpovídá postupnému vývoji procesorů i operačních systémů (zejména pak Windows). Bylo upraveno i pracovní prostředí systému a byly zjednodušeny a upraveny mnohé funkce. Programovacím jazykem této verze je jazyk C++.

V prosinci 1999 pak začaly první práce na poslední, páté verzi LSD2000 pro operační systém Windows. Verze 4 měla pro tento krok všechny předpoklady (32 bitová databáze, program řízený událostmi). Šlo tedy zejména o vytvoření pracovního prostředí LSD2000, které bude vycházet z verze 4. Kromě toho ale byl celý systém rozšířen o další významnou vlastnost - možnost současné práce ve více oknech. Tato vlastnost je sice ve Windows přirozená, ale pro program LSD2000 to znamenalo zásadní přestavbu celého programu.


© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 28.9.2001