Postprocesory pro tisk (Windows)

(tisk schémat, tisk spojů)

Tento postprocesor je určen pro grafický výstup ze systému LSD2000 na libovolné zařízení, které má v operačním systému instalovaný ovladač a lze na něj standardními funkcemi operačního systému kreslit. Všechny objekty LSD2000 jsou kresleny vektorově (mimo bitové mapy), takže lze použít i vektorová výstupní zařízení (například perové plotry). Jak vyplývá z principu činnosti operačního systému, výstupní zařízení většinou nemusí být u počítače fyzicky přítomno. Pro vytvoření výstupních dat a jejich uložení do souboru postačuje správně nainstalovaný ovladač.

V konfiguraci tohoto postprocesoru lze volit

Nevýhodou tohoto postrocesoru je jeho závislost na konfiguraci operačního systému daného počítače resp. na instalovaných ovladačích. Na daném počítači lze vytvořit výstupní data/tisknout pouze na na něm instalovaná zařízení (tiskárny). Přenesete-li poté návrh LSD2000 na jiný počítač, kde jsou nainstalovaná jiná výstupní zařízení, změní se tím automaticky konfigurace tohoto postprocesoru (např. velikost papíru závisí na zvoleném zařízení a tuto velikost může mít, a většinou má, každá tiskárna nastavenou trochu jinak).

Při přenášení návrhů z jednoho počítače na druhý tedy dejte pozor na to, že připravený výkres na jednom počítači nemusí být vhodný pro výstupní zařízeni (tiskárnu) instalovanou na jiném počítači.

Konfigurace tiskového výstupu Windows:
Konfigurace tisku

Umístění zvětšeného schématu na výkres. Bude vytištěno 6 listů formátu A4, na které je kresba umístěna. Umístění schématu na výkres


© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 22.9.2001