Verze systému

Systém LSD2000 je dodáván ve čtyřech verzích. Tyto verze se od sebe liší podle maximálního možného rozsahu návrhu a podle možného sortimentu modulů systému. Data (návrhy) jsou mezi jednotlivými verzemi přenositelná jen po konverzi speciálním programem. Podle možností jednotlivých verzí se liší i jejich ceny. Programové moduly všech verzí mají stejné ovládání a nabízejí stejné funkce.

1. Volně šiřitelná verze

Omezení velikosti návrhu

Parametry systému
Limit
Počet umístěných objektů
40
Počet bloků v návrhu schémat
10
Počet schematických značek ve schématu
30
Počet spojů ve schématu
30
Počet modulů v návrhu spojů
10
Počet umístěných patic v návrhu spojů
30
Počet spojů v návrhu spojů
30

Sortiment modulů

Poznámka:
Volně šiřitelná verze (od pořadového čísla 5.01-005) umožňuje načtení, prohlížení a zpracovávání libovolně rozsáhlých návrhů. Pokud však návrh překračuje kterýkoliv z uvedených limitů, je zablokována funkce ukládání návrhu na disk do souboru. Uživatel je o této skutečnosti informován periodicky se objevujícím informačním oknem.


2. Amatérská verze

Omezení velikosti návrhu

Parametry systému
Limit
Počet umístěných objektů
300
Počet bloků v návrhu schémat
50
Počet schematických značek ve schématu
100
Počet spojů ve schématu
150
Počet modulů v návrhu spojů
50
Počet umístěných patic v návrhu spojů
100
Počet spojů v návrhu spojů
150

Limity amatérské verze je možné za příplatek rozšiřovat.

Sortiment modulů


3. Standardní verze

Omezení velikosti návrhu

Parametry systému
Limit
Počet umístěných objektů
800
Počet bloků v návrhu schémat
100
Počet schematických značek ve schématu
250
Počet spojů ve schématu
400
Počet modulů v návrhu spojů
100
Počet umístěných patic v návrhu spojů
250
Počet spojů v návrhu spojů
400

Sortiment modulů

Volitelně všechny dodávané moduly.

4. Profesionální verze

Omezení velikosti návrhu

Parametry systému
Limit
Počet umístěných objektů
30000
Počet bloků v návrhu schémat
5000
Počet schematických značek ve schématu
10000
Počet spojů ve schématu
10000
Počet modulů v návrhu spojů
5000
Počet umístěných patic v návrhu spojů
10000
Počet spojů v návrhu spojů
10000

Sortiment modulů

Volitelně všechny dodávané moduly.

© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 20.11.2003