Výstup pro osazovací automaty

(spoje)

Pro vytváření dat pro osazovací automaty nabízí systém při vytváření patic součástek speciální objekt "Osazovací bod". Má podobu křížku, který definuje referenční bod pouzdra součástky pro osazovací automat a popisný text.

Umístění osazovacího bodu do patic součástek, a využití jeho popisného textu, závisí na konkrétním typu osazovacího automatu.

Obecně tento postprocesor generuje textový soubor, který obsahuje pro každou součástku na desce

Vzhledem k tomu, že požadavky každého zájemce na tento postprocesor jsou zcela odlišné (jednotky souřadnic, počet desetinných míst, obsah a formát výstupních dat, apod.), přizpůsobujeme tento postprocesor na míru každému zákazníkovi individuálně podle jeho požadavků. Pro stanovení těchto požadavků většinou postačuje, když nám zákazník dodá vzorová data pro daný typ osazovacího automatu.


© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 11.1.2002