Autorouter

Automatický návrh spojového obrazce.
Příklad:

1. Deska po rozmístění součástek
(je třeba navrhnout 80 spojů mezi celkem cca 200 vývody)
Před návrhem...

2. Deska po návrhu spojů
(doba návrhu méně než 1 sekunda, počet položených vodičů: 200, počet položených průchodů: 69)
Po návrhu...

3. Deska po optimaliaci spojů
(doba optimalizace cca 1 minuta, počet vodičů po optimalizaci: 141, počet průchodů po optimalizaci: 4)
Po optimalizaci...


© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 21.9.2001