Postprocesory pro PostScript

(kreslení schémat, kreslení spojů)

Výstup v Post Scriptu
Výstup ve formátu PostScript je určen zejména pro osvitové jednotky, které umožňují výrobu kvalitních filmů pro výrobu desek při velmi nízké ceně.
 
Pro každou z os lze zavést dodatečné korekce měřítka pro případ, že vykreslovaný obrazec je na některém zařízení v jednom směru protažený či smrštěný.
 
Výhodou tohoto postprocesoru je jednoduchost obsluhy - není třeba nastavovat žádné parametry výstupního zařízení.

© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 22.9.2001