Postprocesory pro tisk v jazyce PCL2

(tisk schémat, tisk spojů)

Tento postprocesor LSD2000 umožňuje generovat výstupní data pro tisk na rastrových tiskárnách v jazyce PCL2. Tento postprocesor není závislý na konfiguraci operačního systému, ani na v něm instalovaných tiskárnách, ani na grafických funkcích operačního systému, veškerou práci provádí algoritmy LSD2000. Při generování výstupních dat se nepoužívá žádná kreslicí funkce operačního systému. Vygenerovaná data na různých počítačích se stejným konfiguračním souborem PCF budou identická. Funkce tisku na přímo na systémovou tiskárnu je nadstavbová a korektní výsledek je zaručen pouze při volbě vhodného konfiguračního souboru *.PCF, který musí odpovídat použité tiskárně.

Vlastnosti postprocesoru Tisk PCL:
Výběr konfiguračního souboru tiskárny
Lze tisknout na tiskárnách všech typů, které umožňují tisk v grafickém režimu a mají ovládání pomocí jazyka PCL. Pro devítijehličkové tiskárny lze volit z šesti režimů tisku podle požadované kvality. Pro dvacetičtyřjehličkové tiskárny lze volit ze tří režimů tisku. Pro laserové a inkoustové tiskárny lze volit různé hustoty tisku: 150DPI, 300DPI, 600DPI, 1200DPI, 2400DPI.
Konfigurační soubor tiskárny
Konfigurační soubory tiskáren jsou textové - uživatelé je mohou upravovat podle potřeby, nebo vytvořit jiné.
Levá polovina výkresu    Pravá polovina výkresu
Je-li formát výkresu větší než papír tiskárny, výkres je rozdělen na několik částí. Po vytištění dostaneme celý výkres slepením těchto částí vedle sebe. Jednotlivé části se o kousek překrývají.

Výtisky spojových obrazců z laserových tiskáren na vhodném podkladu lze použít jako předlohy pro kusovou výrobu desek.
Výtisk schématu s minimální šířkou
Pro tiskárny s velkým rozlišením je možné definovat minimální tloušťku čáry (aby části tenkých čar po vytištění nechyběly).
Tisk barev různými stupni šedi
Pro každou barvu návrhu lze při tisku definovat stupeň šedi. Je tedy možné například osazovací výkres zkombinovat se spojovým obrazcem pro lepší orientaci. Nastavení konverze barev na stupně šedi je individuální pro každou umístěnou kresbu na výkrese.
Barvy naznačují různě stupně šedi výstupu
Postprocesor je vybaven funkcí kontrolního vykreslení, kdy jednotlivé barvy přímo odpovídají různým stupňům šedi na výtisku.
 
Korekcí konstant v konfiguraci tiskárny lze korigovat případnou nepřesnost dodržení měřítka v některé z os.
 
Tisk lze provádět přímo z postprocesoru na tiskárnu, která musí být v operačním systému vybrána jako výchozí. Tisk na systémovou tiskárnu se provádí konverzí výstupních dat postprocesoru na bitovou mapu. Není tedy možné tímto způsobem tisknout na jiných, než rastrových výstupních zařízeních (tiskárnách). Pro získání správného výsledku musí zvolený soubor PCF odpovídat vlastnostem použité tiskárny.


© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 22.9.2001