Síťová instalace

Návrhový systém pro elektroniku LSD2000 je možné provozovat na lokální počítačové síti (například v počítačové učebně, podnikové síti). Systém je nainstalován pouze jednou na počítači, který pro síť pracuje jako server. Na ostatních počítačích (pracovních stanicích) se nainstaluje pouze odkaz na serverovou instalaci. Každá pracovní stanice/přihlášený uživatel má po instalaci a prvním spuštění systému ve svém soukromém diskovém prostoru vytvořeny podadresáře pro ukládání zpracovávaných návrhů, a svojí soukromé konfigurace. Výchozí konfigurace se při prvním spuštění systému přebírá ze serverové instalace systému.

Výhodou tohoto uspořádání je jednodušší správa serverové instalace a úspora místa na discích síťových stanic. Nevýhodou naopak může být (při pomalejší lokální síti) zpomalení práce stanic při větším zatížení sítě - například, když se z většího počtu stanic v jednom okamžiku přistupuje k souborům na server (spouštění aplikace, import z knihoven, apod.)

A. Uspořádání sítě

Pro provoz LSD2000 na lokální počítačové síti se předpokládá, že jeden z počítačů sítě pracuje jako server. Některý z jeho disků, nebo část některého z jeho disků je z ostatních pracovních stanic viditelná, a má povolen přístup pro čtení.

 Příklad:
 Adresář disku serveru C:\Programy je ze síťových
 stanic viditelný, jako disk H:
   

B. postup instalace

I. Z instalačního CD se na server do adresáře přístupného ze síťových stanic nainstaluje programem INSTALL návrhový systém LSD2000.

 Příklad:
 Programem INSTALL.EXE spuštěným z instalačního CD
 se nainstaluje návrhový systém do cílového adresáře C:\Programy\LSD5\
 Po instalaci vznikne na serveru zhruba takováto adresářová struktura:

 C:---Programy---LSD5---EXE
  |     |   |-Navrhy
  .     .   |-SLIB
  .     .   |-LLIB
  .     .   |-Priklady
           |
           .
           .
           .
   

Návrhový systém pak lze na serveru normálně provozovat.

II. Správce musí obejít postupně všechny síťové stanice. Na každé síťové stanici musí nainstalovat odkaz na serverovou instalaci systému.

Z každé pracovní stanice by měl být viditelný sdílený disk serveru, na kterém je nyní návrhový systém nainstalován.

 Příklad:
 Na síťové stanici je viditelný disk H: s adresářovou strukturou LSD2000:

 H:---LSD5---EXE
  |   |-Navrhy
  .   |-SLIB
  .   |-LLIB
  .   |-Priklady
      |
      .
      .
      .
 Dále by každý přihlášený uživatel mě mít k dispozici svůj
 vlastní soukromý prostor - například disk D:
   

Správce na síťové pracovní stanici spustí instalační program INSTNET.EXE, který je v adresáři EXE serverové instalace.

 Příklad:
 Správce spustí program H:\LSD5\EXE\INSTNET.EXE
   

Po spuštění zadá

 1. cestu do adresáře LSD5\EXE serverové instalace (měla by již být zadána)
 2. cestu na pracovní disk uživatelů síťové stanice s právem pro čtení i zápis (předpokládá se, že všichni uživatelé, kteří se u stanice střídají, mají svůj pracovní prostor přístupný pod stejným jménem/pod stejným písmenem disku). Tuto cestu správce musí zadat.
 3. Zvolí, zda se má ikona pro spuštění systému umístit na pracovní plochu.
 4. Zvolí, zda se má ikona pro spouštění systému umístit do lišty (většinou vedle tlačítka Start).
 Příklad:
 a) Cesta ke spustitelným souborům LSD2000:  H:\LSD5\EXE\
 b) Cesta pro ukládání návrhů a konfigurace: D:\LSD5
   

Po zadání všech nastavení se instalace stiskem tlačítka OK provede a instalační program se ukončí. Tím je instalace jedné síťové stanice dokončena.

III. Po spuštění LSD2000 ze síťové stanice se zjistí zda přihlášený uživatel má vytvořenu adresářovou strukturu LSD2000 a zda má uloženu svoji soukromou konfiguraci systému. Pokud ne, tak se v jeho soukromém prostoru tato adresářová struktura vytvoří.

 Příklad:
 Když uživatel poprvé spustí LSD2000 na síťové stanici vznikne na jeho disku D:
 tato adresářová struktura:

 D:---LSD5---EXE
      |-Navrhy

 V adresáři EXE je uložen soubor s konfigurací SYSTEM.WCO.
 Do adresáře Navrhy se pak ukládají návrhy, které uživatel
 vytvoří.
   

C. Údržba systému

Při aktualizaci systému - instalaci novější verze LSD2000 stačí, když správce přeinstaluje instalačním programem serverovou instalaci. Síťové stanice není třeba aktualizovat (pokud v popisu aktualizace nebude řečeno jinak). Aktualizace systému se však MUSÍ instalovat do stejného adresáře, kde byla instalace předchozí.

Při sjednocení konfigurace LSD2000 na všech stanicích stačí, když správce všem uživatelům vymaže/změní jejich konfigurační soubor SYSTEM.WCO uložený v soukromém prostoru každého uživatele.

D. Odinstalace systému

Při odinstalování systému ze sítě je zapotřebí dodržet následující postup:

Při odinstalaci se ruší všechny systémem vytvářené pracovní soubory, konfigurační soubor a všechny prázdné (pod)adresáře. Soubory návrhu a výstupní datové soubory vygenerované postprocesory zůstanou na svých místech nedotčeny.

E. Poznámky

 1. Mechanismus síťové instalace a odinstalace LSD2000 předpokládá, že strom podadresářů instalace LSD zůstane nedotčen tak, jak jej instalační program vytvořil (na serveru i na síťových stanicích).
 2. Po instalaci LSD2000 na síťové stanice se nesmí serverová instalace přesouvat. Pokud vznikne potřeba instalaci LSD2000 na serveru přesunout jinam, je třeba systém ze sítě nejdřívě kompletně odinstalovat podle bodu D. Pokud tento postup není dodržen, může se stát, že odinstalace pak neproběhne korektně a na discích a zejména v registru operačního systému zůstanou nezrušené části instalace. Ty pak mohou negativně ovlivnit případnou novou instalaci!

© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 20.11.2003