Přehled modulů

LSD2000 se skládá z řady modulů z nichž každý tvoří ucelenou funkční část nabízející řadu nástrojů potřebných v určité fázi návrhu zařízení. Jednotlivé moduly se spouští z okna manažeru LSD2000, pro většinu modulů se otvírá zvláštní okno.

Název modulu systému
Popis modulu
Editor schématických značek
Editor schématických značek
Editor schémat
Editor schémat
Editor patic součástek
Editor patic součástek
Editor spojů
Editor spojů
Autorouter
Automatický návrh spojového obrazce
Kontrola návrhových pravidel
Podrobná analýza spojového obrazce z hlediska propojení objektů, izolačních vzdáleností, technologických omezení
Tisk schémat (Windows)
Modul pro tisk schematických značek a schémat, na libovolné tiskárně instalované ve Windows
Tisk spojů (Windows)
Modul pro tisk patic součástek a spojových obrazců, na libovolné tiskárně instalované ve Windows
Tisk schémat (PCL)
Modul pro tisk schematických značek a schémat, na libovolné tiskárně kompatibilní s jazykem PCL/2
Tisk spojů (PCL)
Modul pro tisk patic součástek a spojových obrazců, na libovolné tiskárně kompatibilní s jazykem PCL/2
GERBER RS274D
Modul pro vytvoření dat ve formátu GERBER pro výrobu předloh spojových obrazců na fotoplotru
GERBER RS274X
Modul pro vytvoření dat ve formátu "Rozšířený GERBER" podle normy RS274X pro výrobu předloh spojových obrazců
NC vrtačky
Modul pro vytvoření dat pro řízení libovolné NC vrtačky
Kreslení schematických značek a schémat na plotru
Modul pro vytvoření dat pro plotry pracující s formátem HPGL
Kreslení patic součástek a spojových obrazců na plotru
Modul pro vytvoření dat pro plotry pracující s formátem HPGL
Gravírovací stroj
Modul pro vytvoření dat pro gravírovací stroj pracující s formátem HPGL
Výstup schematických značek a schémat ve formátu PostScript
Modul pro vytvoření dat ve formátu PostScript (pro osvitové jednotky)
Výstup patic součástek a spojových obrazců ve formátu PostScript
Modul pro vytvoření dat ve formátu PostScript (pro osvitové jednotky)
Výstup schematických značek a schémat ve formátu DXF
Modul pro vytvoření dat ve formátu DXF
Výstup patic součástek a spojovýh obrazců ve formátu DXF
Modul pro vytvoření dat ve formátu DXF
Výstup pro vrtanou pájecí masku
Modul pro vytvoření dat pro řízení libovolné NC vrtačky pro výrobu vrtané pájecí šablony.
Výstup pro osazovací automat
Modul pro vytvoření dat pro řízení osazovacího automatu.
Vstup - klasický Gerber
Modul pro načtení dat ve formátu podle normy RS274D
Vstup - rozšířený Gerber
Modul pro načtení dat ve formátu podle normy RS274X
Vstup - HPGL data
Modul pro načtení dat ve formátu HPGL
Konverze Rozšířený Gerber => PostScript
Samostatný program pro konverzi dat z formátu rozšířený Gerber (RS274X) do formátu PostScript
Konfigurační program systému
umožňuje nastavit mnoho parametrů, systému které se při práci používají. Lze nastavovat prostředí LSD2000 (barvy, lišty, chování oken, ...) a hodnoty konstant, které se používají při návrhu (implicitní velikosti textů, nastavení přípon souborů, ...).
Knihovny schematických značek
Knihovny schematických značek obsahují celkem asi 1100 různých značek.
Knihovny patic
Knihovny patic součastek obsahují celkem asi 1000 různých patic.

© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 1.11.2002