Stažení manuálu LSD2000

Na této stránce je k dispozici vývojová verze příručky k LSD2000 ve formě určené pro prohlížení na obrazovce a pro tisk. Protože v současné době probíhá dokončování celé dokumentace je zde k dispozici její poslední verze.

Dokumentace obsahuje tentýž text, jako nápověda k systému. Rozdíl je pouze v datovém formátu.

Poslední aktualizace: 3.10.2002

Stažení dokumentace:
Protokol HTTP
  LSDMAN.PDF (1,97 MB)

Pro stahování doporučujeme používat přednostně protokol FTP. Pokud z nějakého důvodu protokol FTP nefunguje, použijte HTTP. Doporučujeme kliknout na odkaz pravym tlačítkem myši a z nabídky vybrat položku "Uložit cíl jako ..." nebo "Zapsat do".

Po stažení:
Zkopírujte soubor LSDMAN.PDF například do složky LSD5\DOC (popřípadě do té složky, kam jste LSD5 nainstalovali). V této složce se může nacházet stejnojmenný soubor s předchozí verzí dokumentace, který staženým souborem přepište.

Pro prohlížení/tisk dokumentace používejte známou volně šiřitelnou aplikaci Adobe Acrobat Reader, který můžete získat zdarma stažením ze serveru www.adobe.com.


© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 26.2.2005