Úvodní informace o LSD 2000

Ukázka schématu
Český návrhový systém pro elektroniku LSD2000 je software určený pro
 • návrh elektrických zařízení
 • vytváření technické dokumentace ze všech oblastí elektrotechniky a elektroniky
Umožňuje pohodlné kreslení
 • slaboproudých schémat
 • silnoprodých schémat
 • tvorbu potřebných schematických značek
 • tvorbu pomocných symbolů
V návaznosti na schéma lze vytvářet
 • návrh spojového obrazce pro výrobu desek plošných spojů
 • doplňovat a upravovat potřebné patice
 • technologické symboly
Nakreslená schémata i spojové obrazce je možné zpracovávat řadou postprocesorových programů pro různá zařízení různých typů
 • tiskárny všech typů
 • plotry
 • fotoplotry (RS274D, RS274X)
 • osvitové jednotky
 • NC vrtačky - vrtání desky, výroba vrtané pájecí šablony
 • gravírovací stroj (fréza)
 • osazovací automaty
Sortiment nástrojů doplňuje
 • autorouter pro automatický návrh obrazců plošných spojů
 • program pro podrobnou kontrolu návrhových pravidel
 • výstup ve formátu DXF
 • výstup ve formátu BMP
 • výstup ve formátu EMF
 • výstup textových seznamů, rozpisek, ...
 • vstup pro načítání dat ve formátu Gerber (klasický, rozšířený)
 • vstup pro načítání dat ve formátu HPGL
 • samostatný program pro konverzi dat Rozšířený Gerber -> Postscript
Ukázka spojového obrazce
Ukázka vykreslení postprocesorem
Ukázka výtisku na tiskárně

LSD2000 je původní český sofware vznikající průběžně od roku 1988. Verze 5 pro Windows je vytvořena v jazyce C++ moderní objektově orientovanou technologií respektující požadavky na bezpečné programování a stabilitu software. Zhruba 80% veškerého programového kódu není závislých na hardwarové platformě ani na operačním systému. Databáze návrhu je dvaatřicetibitová a je navržena tak aby umožňovala automatickou konverzi při přechodu na další verze LSD2000 i na jiné operační systémy. Veškerý použitý programový kód je původní - není použito žádných externích knihoven ani programových modulů. Systém LSD2000 je postaven přímo na základních funkcích aplikačního programátorského rozhraní operačního systému Windows, známého jako "API WIN32".

© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 1.11.2002