Postprocesory pro plotry ovládané jazykem HPGL

(kreslení schémat, kreslení spojů)

Konfigurace výstupu HPGL

Vykreslování spojů jedním tahem

Při vhodné konfiguraci tabulky per lze získat data umožňující vykreslení spojového obrazce barvou přímo na cuprextitovou desku (vhodné pro kusovou výrobu). Postprocesor vykreslí pojezdy pera.
Vyplňování ploch na plotru

Postprocesor je vybaven funkcí kontrolního vykreslení, které barevně znázorní použití různých per a postup vyplňování ploch.


© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 22.9.2001