Konverze Gerber -> PostScript

(spoje)

Program pro konverzi Gerber - Postscript

Jde o samostatný program, který není z uživatelského hlediska nijak závislý na návrhovém systému LSD2000 - lze jej používat zcela samostatně. Slouží pro převod libovolných dat ve formátu Rozšířený Gerber (podle normy RS274X) do datového formátu PostScript L2. Správnost převodu dat byla ověřena na mnoha souborech Gerber ze systémů LSD, PADS, a jiných.

Program je určen pro rutinní převod Gerber dat do PostScriptu, který používají osvitové jednotky, na nichž se vykreslují filmy pro výrobu desek plošných spojů. Neobsahuje tedy téměř žádná nastavení, uživatel pouze vybere soubor, nebo skupinu Gerber souborů, která má být převedena, a program provede převod. Výsledkem jsou stejnojmenné soubory ve formátu PostScript (pouze s odlišnou příponou).

Protože některé osvitové jednotky vykazují při transformacích souřadnic systematické chyby, lze do konfigurace konverzního programu nastavit korekční koeficienty pro měřítka v obou souřadnicových osách.

Některá Gerber data jsou vygenerována tak, že souřadnice 0,0 není v (levém dolním) rohu kresby - mohou se vyskytnout i záporné souřadnice. Konverzní program proto umožňuje při konverzi provést translaci kresby tak, aby byla umístěna vždy v prvním kvadrantu souřadnicového systému s počátkem v levém dolním rohu.

Konverzní program umožňuje rovněž provádět během zpracování přezrcadlení konvertované kresby.

Pro vytváření dat ve formátu PostScript lze povolit či zakázat generování sekce dat definující ohradu kresby (na nakterých zařízeních je tato sekce interpretována jako vykreslení rámečku, cožn není vždy žádoucí).


© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 15.1.2003