Vstup - rozšířený Gerber

(spoje)

Tento vstupní filtr umožňuje do systému importovat téměř libovolná data ve formátu Rozšířený Gerber (norma RS274X).

Obsluha vstupního filtru je velice jednoduché - uživatel pouze vybere soubor obsahující data ve formátu Rozšířený Gerber. Tento soubor obsahuje veškeré informace potřebné pro popis kresby.


© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 11.1.2002