Vstup - klasický Gerber

(spoje)

Tento vstupní filtr umožňuje do systému importovat libovolná data ve formátu klasický Gerber (norma RS274D).

Data v tomto formátu neobsahují všecny informace potřebné pro vytvoření správné kresby. Před vlastním importem je proto třeba v konfiguračním dialogu vstupního filtru zadat jednotky, formát souřadnic a tabulku D kódů, které jsou v importovaných datech použity. Tyto konfigurační informace je možné načíst i z textového souboru.


© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 11.1.2002