Postprocesor pro rozšířený GERBER

(kreslení spojů)

Generování výstupu Gerber ve formátu RS274X (takzvaný rozšířený Gerber).

Konfigurace postprocesoru


© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 21.9.2000