Postprocesor pro fotoplotry GERBER

(kreslení spojů)

Generování výstupu Gerber ve formátu RS274D (takzvaný klasický Gerber).

Konfigurace Gerber


Menu editace tabulky D-kódů
Tabulku D-kódů lze přímo v postprocesoru editovat (doplňovat, upravovat, rušit D-kódy). Pro tabulku D-kódů lze volit různé jednotky odlišné od jednotek pracovních.


Vyplnění ploch na fotoplotru
Postprocesor je vybaven funkcí kontrolního vykreslení, které barevně znázorní použití různých clonek.


Vyplnění ploch na fotoplotru - vykreslení osově
Při vykreslení pouze os čar lze zkontrolovat, jak jsou jednotlivé objekty vykreslovány.© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 21.9.2001