Reklamace

LSD2000 je velmi komplikovaný softwarový produkt. I přes veškerou péči, snahu a testování nelze vyloučit, že se při běžném používání projeví nějaká chyba.

Zjistíte-li, že systém se v některé situaci nechová tak, jak by měl, nebo se objevuje nějaké chybové hlášení, pokuste se pro nás chybu popsat. Snažte se, abychom mohli navození chyby u nás zopakovat - jen tak lze zjistit co není v programu správně a co opravit.

Velmi nám usnadní práci, zašlete-li nám

Na stránce Co je nového zjistíte, jaké je poslední pořadové číslo distribuované verze LSD2000 a na stránce Seznam oprav je pro každou verzi uvedeno, co se změnilo a co bylo opraveno. Máte-li starší verzi LSD2000, je možné, že chyba, na kterou jste narazili, již byla opravena.

Informace, Jak se s námi spojit, najdete na stránce Výroba, distribuce. Nejrychlejším a nejoperativnějším způsobem komunikace s námi je elektronická pošta, doporučujeme proto tuto cestu.


© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 25.9.2001