Chyby v systému

Zde je uveden seznam známých chyb a problémů, které se objevily a nepodařilo se je uspokojivě vysvětlit, identifikovat, popřípadě opravit.


Datum: 15.4.2001

Problém: Na počítači s blíže neurčenou grafickou kartou se občas nevykreslily horizontální čáry (vodiče ve schématu).

Komentář: Pravděpodobně jde o nějaký problém s ovladačem grafické karty. Problém se objevil pouze u jednoho uživatele na jediném počítači.


Datum: 28.11.2001

Problém: Pokud je na počítači spuštěn nestandardní ovladač klávesnice, nebo nějaká aplikace, která provádí na systémové úrovni přemapování klávesnice (změnu znaků), nemusí správně fungovat záznam a/nebo přehrávání maker.

Komentář: Záleží na tom, jak se aplikace provádějící operace se zprávami od klávesnice chová. Pokud dodržuje konvence používané pro tyto zprávy systémem Windows, je vše v pořádku. Pokud skladbu a/nebo sled těchto zpráv pozmění, nemusí makra LSD2000 správně fungovat. Řešení - po dobu práce s LSD2000 (nebo s makry LSD2000) tento ovladač/aplikaci deaktivujte.


Datum: 11.8.2002

Problém: Některé tiskárny v netisknou při tisku postprocesorem "Tisk Windows" kružnice a/nebo kruhové oblouky.

Komentář: U drtivé většiny tiskáren je vše v pořádku a vytištěné výkresy jsou v pořádku. Některé ovladače tiskáren se však chovají tak, že po dotazu, zda vykreslování zmíněných objektů podporují, odpoví že ano. Po tisku však tyto objekty na vytištěném výkrese chybí. Jde o chybu ovladače tiskárny. Jedinou radou, kterou můžeme nabídnout, je abyste se pokusili získat u příslušného výrobce aktualizovanou verzi ovladače.


Datum: 11.8.2002

Problém: Při tisku na virtuální tiskárnu Adobe PDF printer, která poskytuje výstup v datovém formátu PDF se objevila zajímavá chyba v grafické podobě vytištěné kresby. Problém se projevuje při tisku postprocesorem Tisk Windows pouze ve vektorovém režimu. Je-li součástí tištěné kresby vylévaný polygon, který obsahuje vnitřní výřez (díru), která je přesně obdélníková a má hrany rovnoběžné se souřadnicovými osami (takovou díru v polygonu vytvoří např. text), dojde při vykreslování tohoto polygonu v PDF prohlížeči k tomu, že se zamění část vyplňovaná s vnitřními dírami polygonu. Plocha polygonu vyplněna není, ale naopak jsou vyplněny všechny vnitřní otvory. Pokud je (třeba jen o malý úhel) obdélníková díra v polygonu natočena a její hrany tedy nejsou rovnoběžné se souřadnými osami, je vyplnění polygonu v pořádku. Problém se projevuje v prohlížeči Adobe Acrobat verze 4.0

Komentář: Jde velmi pravděpodobně o chybu ve vyplňovacím algoritmu prohlížeče PDF souborů. Zdá se, že tento program nepoužívá standardní funkci Windows, protože ta vyplňuje děrované polygony správně. Řešením je buď reklamace u výrobce prohlížeče PDF, nebo úprava kresby tak, aby k chybě nedošlo.


© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 1.11.2002