Uživatelské rozhraní

[Verze 5 pro Windows]

Okna systému LSD2000
Všechny moduly systému LSD2000 mají jednotný způsob ovládání a používají jednotné prostředí, které se skládá z řady roletových menu, grafické pracovní plochy, uživatelem definovatelných nástrojových lišt, dynamicky se objevujících kontextových tlačítek zvolené funkce, rolovacích lišt a/nebo bloků a stavového informačního řádku. Systém dovoluje mít nad zpracovávaným návrhem v jednom okamžiku otevřených více oken .
Tažení schematické značky myší Grafické editovací operace lze ovládat buď pouze myší, nebo v kombinaci s klávesnicí a to i za pomoci uživatelských maker.
Volba kódování češtiny
Veškeré nabídky i nápověda jsou zpracovány v češtině. Textové výstupy ze systému lze získat v různých kódových stránkách.
Menu ovládání zobrazení
Virtuální pracovní plocha má podle nastavení měřítek a rozlišení velikost od desítek metrů až po kilometry. Na pracovní ploše obrazovky se zobrazuje její výřez, který lze operativně libovolně zvětšovat, zmenšovat či posouvat podle okamžité potřeby v libovolném měřítku pomocí řady různých funkcí.
Rolování
Pro posouvání po pracovní ploše lze používat známé standardní rolovací lišty systému Windows, které naznačují svou velikostí celkový rozměr kresby. Druhou možností je používat rolovací bloky známé z předchozích verzí LSD2000. Při použití rolovacích bloků lze aktivovat i automatické rolování (dotkne-li se kurzor rolovacího bloku, zobrazený výřez se posune). Oba způsoby lze kombinovat.
Kurzor šipka Čárový kurzor šikmý Čárový kurzor kolmý
Systém umožňuje pracovat s různými druhy hlavního kurzoru. Hlavní kurzor se může na pracovní ploše pohybovat volně, nebo po hlavní mříži. Režim chytání lze snadno přepínat.
Nastavení hlavní mříže
Umisťování objektů na pracovní plochu usnadňuje hlavní mříž, jejíž rozteč lze průběžně podle potřeby upravovat. Orientaci usnadňuje i druhá, pomocná mříž.
Vrácení editovací operace zpět (undo)
Systém je vybaven vícekrokovým zpětným záznamem (undo). Lze tedy vrátit zpět celou řadu předchozích editovacích operací.
Kontextové menu
Funkce kontextových tlačítek lze volit myší z lišty, horkými klávesami z klávesnice, nebo z kontextového menu, které se objevuje po stisku pravého tlačítka myši.
Kontextové menu
Není-li aktivní žádná kreslicí/editovací funkce, nabízí se v kontextovém menu všechny funkce systému.

© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 15.9.2001