DXF výstup

(schémata, spoje)

Konfigurace výstupu DXF

Tento postprocesor umožňuje převést schéma či spojový obrazec do formátu DXF. Soubor v tomto formátu lze dále využít řadou dalších programů - například AutoCad. Postprocesor je velmi jednoduchý - nemá téměř žádná nastavení.


© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 21.9.2001