Výstup Vrtaná pájecí šablona

(spoje)

Vrtaná pájecí šablona se používá pro nanášení pájecí pasty na určená místa na desce plošných spojů. Přes destičku s otvory vyvrtanými na správných místech se shora protlačí pájecí pasta na desku plošných spojů, na které šablona s otvory leží.

Návrhový systém LSD2000 pracuje pro tento účel se speciálními kruhovými objekty, které lze libovolně umisťovat při vytváření patic součástek. Většinou se na pájecí plošku součástky umístí (podle její velikosti) jeden, dva, či více těchto objektů. V těchto místech jsou pak do pájecí šablony vrtány otvory příslušného průměru.

Postprocesor pro vytvoření dat pro vrtanou pájecí šablonu je z hlediska obsluhy a nastavení téměř identický s postprocesorem pro NC vrtačky - vrtání desky. Jediný rozdíl spočívá v tom, že zpracovává všechny kruhové objekty "Vrtání pro pájecí pastu" vykreslené ve zvoleném pohledu. Je-li ve zvoleném pohledu zapnutá správně obsazená vrstva vrtané pájecí masky, jsou vygenerovány otvory v těch místech, kde má být přes takto vyrobenou masku nanášena pájecí pasta na desku plošných spojů.


© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 11.1.2002