Rozdíly verzí, konverze dat

Verze 2

Verze 2 LSD2000 je nejstarší a první distribuovanou verzí systému. Do této verze bylo možné konvertovat data návrhů plošných spojů vytvořené předchůdcem LSD2000 - systémem SANOPS. Verze 2 běžela ve vlastním grafickém prostředí pod systémem MS-DOS. Verze 2 je datově i programově 16-ti bitovým programem.

Verze 3

Verze 3 vznikla úpravou a doplněním verze 2. Řada funkcí byla rozšířena a podstatně se zlepšila stabilita systému. I do této verze bylo možné konvertovat data návrhů plošných spojů ze systému SANOPS. Databáze verze 2 a verze 3 byla téměř identická. Verze 3 běžela ve vlastním grafickém prostředí pod systémem MS-DOS, toto prostředí se od verze 2 zásadně nelišilo. Verze 3 je datově i programově 16-ti bitovým programem. Verze 3 načítala data z verze 2 bez potřeby konverze.

Verze 4

Verze 4 byla ve vývoji zásadním krokem. Byla zcela změněna vnitřní logika programu (přechod na program řízený událostmi) a byla zcela přepracována struktura databáze návrhu, aby umožnila automatickou konverzi dat při nezbytných změnách, které si další vývoj vyžádá. Návrhy a knihovny z verze 3 lze do verze 4 převést speciálním konverzním programem. Prostředí verze 4 vycházelo z verze 3, bylo však upraveno a rozšířeno o některé prvky. Základní platformou verze 4 je stále MS-DOS. Program však lze bez problémů provozovat v DOS okně systému Windows nebo OS/2. Verze 4 je programově 16-ti bitovým programem, databáze již je 32-bitová.

Verze 5

Verze 5 je aplikací plně integrovanou do grafického uživatelského rozhraní operačního systému MS Windows na platformě API WIN32. Logika prostředí aplikace vychází z verze 4, avšak vše podléhá zvyklostem grafického rozhraní Windows. Verze 5 je plně (programově i datově) 32-bitovou aplikací. Ve verzi 5 jsou k existují dva konverzní programy, z verze 3 do verze 5, a z verze 4 do verze 5, které mohou být součástí instalace uživatele předchozí verze.

© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 17.6.2005