<H1 ALIGN=CENTER><FONT COLOR=BLACK>Verze systému</FONT></H1> Systém LSD2000 je dodáván ve pěti verzích, které se od sebe liší podle maximálního možného rozsahu návrhu a podle možného sortimentu modulů. Data jsou mezi verzemi přenositelná jen po konverzi. Podle možností jednotlivých verzí se liší i jejich ceny. Programové moduly jednotlivých verzích mají stejné ovládání a nabízejí stejné funkce.

1. Volně šiřitelná verze

Omezení velikosti návrhu

Parametry systému
Limit
Počet umístěných objektů
40
Počet bloků v návrhu schémat
10
Počet schematických značek ve schématu
30
Počet spojů ve schématu
30
Počet modulů v návrhu spojů
10
Počet umístěných patic v návrhu spojů
30
Počet spojů v návrhu spojů
30

Sortiment modulů

2. Amatérská verze

Omezení velikosti návrhu

Parametry systému
Limit
Počet umístěných objektů
300
Počet bloků v návrhu schémat
50
Počet schematických značek ve schématu
100
Počet spojů ve schématu
150
Počet modulů v návrhu spojů
50
Počet umístěných patic v návrhu spojů
100
Počet spojů v návrhu spojů
150

Sortiment modulů

3. Standardní verze

Omezení velikosti návrhu

Parametry systému
Limit
Počet umístěných objektů
800
Počet bloků v návrhu schémat
100
Počet schematických značek ve schématu
250
Počet spojů ve schématu
400
Počet modulů v návrhu spojů
100
Počet umístěných patic v návrhu spojů
250
Počet spojů v návrhu spojů
400

Sortiment modulů

Volitelně všechny dodávané moduly.

4. Profesionální verze

Omezení velikosti návrhu

Parametry systému
Limit
Počet umístěných objektů
30000
Počet bloků v návrhu schémat
5000
Počet schematických značek ve schématu
10000
Počet spojů ve schématu
10000
Počet modulů v návrhu spojů
5000
Počet umístěných patic v návrhu spojů
10000
Počet spojů v návrhu spojů
10000

Sortiment modulů

Volitelně všechny dodávané moduly.

5. Verze DOS32

V tomto provedení jsou k dispozici moduly verze standardní (bod 3) a profesionální (bod 4). Verze DOS32 je plně (programově i datově) dvaatřicetibitová. To přináší zejména 4 - 6 krát vyšší rychlost provádění výpočetních operací. Tato verze je funkční v režimu DOS.

Omezení velikosti návrhu

Jako standardní nebo profesionální verze.

Sortiment modulů

Volitelně všechny dodávané moduly.

© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 8.2.2000