<H1 ALIGN=CENTER><FONT COLOR=BLACK>Knihovny schematických značek</FONT></H1> Všechny knihovny schematických značek obsahují dohromady asi 1100 značek. Ke každému knihovnímu souboru existuje stejnojmenný textový soubor obsahující seznam všech prvků v té které knihovně obsažených včetně stručného popisu prvku.
TTL
integrované obvody TTL S, LS, ALS, HC, HCT, F, ...
DTL
integrované obvody DTL (Tesla)
ECL
integrované obvody ECL
CMOS
integrované obvody CMOS (řada 4000)
DTL
integrované obvody DTL (Tesla)
ECL
integrované obvody ECL
INTEL
procesorové obvody INTEL
LINK
některé obvody používané v technice počítačové komunikace
PAMETI
paměti RAM, ROM, PROM, EPROM, ...
ZILOG
procesorové obvody ZILOG
MOTOROL
procesorové obvody MOTOROLA
ADDA
obvody používané pro AD/DA převodníky
AKTIVNI
jednoduché aktivní součástky (diody, tranzistory...)
ANALOGIO
některé analogové integrované obvody
KONEKT
značky různých řadových konektorů a konektorů CANNON
NAP
různé symboly vývodů skrytého napájení
NFZESIL
nejčastěji užívané integrované obvody nf zesilovačů
OPTO
některé schematické značky optoelektronických součástek
OZ
operační zesilovače
PASIVNI
pasivní součástky (odpory, kondenzátory, ...)
RELE
schematické značky pro relé
SPINACE
různé typy spínačů a přepínačů
STABILIZ
integrované stabilizátory
VAKUOVA
příklady vakuových součástek
SILNO
značky pro silnoproudá schémata

Je zde k dispozici orientační seznam všech prvků v jednotlivých knihovnách.

© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 9.11.1998