<H1 ALIGN=CENTER><FONT COLOR=BLACK>Editor schémat - vytváření schémat</FONT></H1>
Objekty pro vytváření spojů editoru schémat
Schéma zapojení se skládá ze schematických značek a jejich propojení. Značky lze v novém návrhu získat buď nakreslením, nebo importem z jiných návrhů nebo z knihoven. Značky lze propojovat několika způsoby.
Tranzistor připojený na výkonovou zem
K nejjednoduššímu propojení se používají vodiče tvořené jednoduchými čárami. Jde-li například o zemní rozvod, lze jej ve schématu šířkově zvýraznit.
Sběrnice s vývody
K propojení skupin signálů slouží sběrnice spolu s vývody sběrnic. Každý signál sběrnice má svůj název.
Před propojením Po propojení
Při kreslení/opravách se automaticky vkládají/ruší uzly mezi vodiči.
Pojmenované sběrnice
Každý vodič/sběrnici lze pojmenovat názvem spoje. Stejně pojmenované vodiče/sběrnice jsou spolu propojené.
Porty
K dělení rozsáhlých schémat na více výkresů slouží porty. Stejně pojmenované porty jsou (v rámci jednoho bloku) spolu propojené.
 
Automaticky se spolu propojují všechna stejně pojmenovaná skrytá napájení součástek.
Propojení dvou napájecích rozvodů
K propojení dvou různě pojmenovaných spojů nebo skrytých napájení slouží zkratovací spoj. Takto propojené spoje se pak chovají při návrhu desek s plošnými spoji jako jeden spoj pod některým z názvů.
Propojení dvou zemních rozvodů
K propojení dvou různě pojmenovaných spojů nebo skrytých napájení slouží také zkratovací značka. Takto propojené spoje se pak chovají při návrhu desek s plošnými spoji jako dva spoje propojené spolu speciálním vodivým objektem majícím referenci. Tímto způsobem lze zajistit například správné propojení jednotlivých zemních rozvodů v jediném přesně definovaném místě spojového obrazce.
Identifikace propojených objektů
Editor schémat obsahuje řadu funkcí pro rozsvěcování spojů a součástek podle různých kritérií. Lze zjistit, co je spolu spojené vodičem, názvem, portem, skrytým napájením, sběrnicí. Lze najít součástky mající stejnou referenci, název, hodnotu či patici.
 
Při kreslení i při opravách je v činnosti kontrola vodivostí v reálném čase, která hlídá zda nejsou porušena návrhová pravidla a upozorňuje na vznik skrytých spojů (například dalším umístěním již existujícího názvu spoje).
 
Editor je vybaven funkcí přepočet vodivostí, která umožňuje na základě geometrického uspořádání objektů znovu vytvořit všechny informace o elektrickém propojení.
Dočasné uzly při kreslení
Při kreslení vodičů/sběrnic se značkami označují místa, kde budou objekty propojené. Po umístění vodiče jsou na místa, kde je to třeba, vloženy uzly. Na místech, kde uzly nejsou třeba, jsou zrušeny.
 
V editoru schémat je funkce provádějící automatickou anotaci (očíslování referencí) schematických značek.
Menu vytvoření rozpisky součástek
Přímo v editoru schémat je funkce pro vytvoření rozpisky součástek podle různých kritérií setřiďování.
 
Z editoru schémat lze přímo spustit editor spojů. Přitom se provede převod dat a příprava seznamu součástek a spojů pro návrh spojového obrazce.
Nalezení chyby ve schématu
Zjistí-li jakákoliv kontrola chyby ve schématu, aktivuje se trasovací funkce, která označuje místa vzniku chyb nebo chybné součástky a vypisuje popis této chyby.

© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 9.11.1998