<H1 ALIGN=CENTER><FONT COLOR=BLACK>Postprocesory pro PostScript</FONT></H1> <H2 ALIGN=CENTER><FONT COLOR=BLACK>(kreslení schémat, kreslení spojů)</FONT></H2>
Výstup v Post Scriptu
Výstup ve formátu PostScript je určen zejména pro osvitové jednotky, které umožňují výrobu kvalitních filmů pro výrobu desek při velmi nízké ceně.
 
Pro každou z os lze zavést dodatečné korekce měřítka pro případ, že vykreslovaný obrazec je na některém zařízení v jednom směru protažený či smrštěný.
 
· Výhodou tohoto postprocesoru je jednoduchost obsluhy - není třeba nastavovat žádné parametry výstupního zařízení

© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 9.11.1998