<H1 ALIGN=CENTER><FONT COLOR=BLACK>Postprocesory - společné vlastnosti</FONT></H1>
Manažer - Postprocesory
Postprocesory jsou programy sloužící pro generování datových souborů pro různá výstupní zařízení. Všechny postprocesory mají společnou strukturu; liší se vždy jen část týkající se konfigurace daného zařízení.
Výběr výkresu v postprocesoru
V postprocesorech se na takzvané „výkresy“ umisťují vytvořená schémata/spojové obrazce pracovního návrhu. Výkresů může být více - každý s jiným nastavením výstupního zařízení a jinými umístěními kreseb.
Vícenásobné umístění desky v postprocesoru
Každý výkres reprezentuje virtuální pracovní plochu daného zařízení. Lze sem umístit několik schémat/spojových obrazců, nebo jeden spojový obrazec s různým nastavením pohledů - například horní a dolní vodivá vrstva. Tím lze například na jeden film či desku vměstnat několik motivů z obou stran a tím snížit velikost odřezků při výrobě.
Umisťování desky v postprocesoru
Umístění schémat, značek/spojových obrazců, patic lze po výkrese posouvat, otáčet, zrcadlit a nastavovat jejich vlastnosti jako je měřítko, podrobnost vykreslení, pohled (nastavení vrstev), konverze barev návrhu na barvy zařízení.
Volba typu a rozměrů pracovní plochy
Zadáním pracovní oblasti lze volit, který výřez z umístěné kresby bude zpracován.
Překreslení v barevném podání výstupu
Funkcí kontrolního překreslení se kresba vykreslí tak jak bude vykreslena na výstupním zařízení a to včetně rozpadu složitějších objektů (například polygonů) na jednoduché. Barevné podání kontrolního překreslení většinou reprezentuje nástroj, clonku, pero, barvu, stupeň šedi, kterou se kreslí.
 
Všechny postprocesory mají k dispozici obecné vlastnosti editorů - funkce pro zvětšování a zmenšování zobrazeného výřezu, makra, měření vzdáleností.

© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 9.11.1998