<H1 ALIGN=CENTER><FONT COLOR=BLACK>Postprocesory pro plotry ovládané jazykem HPGL</FONT></H1> <H2 ALIGN=CENTER><FONT COLOR=BLACK>(kreslení schémat, kreslení spojů)</FONT></H2>
Menu tabulky per
Pro každý výkres lze definovat uživatelskou tabulku per.
Nastavení maximální rychlosti kreslení
Lze volit maximální rychlost posuvu pera.
Nastavení ukončovací sekvence
Na začátek a konec dat lze vložit uživatelskou znakovou sekvenci, která umožňuje vykreslení HPGL dat na některých laserových tiskárnách.
Vykreslování spojů jedním tahem
Při vhodné konfiguraci tabulky per lze získat data umožňující vykreslení spojového obrazce barvou přímo na cuprextitovou desku (vhodné pro kusovou výrobu). Postprocesor vykreslí pojezdy pera.
Vyplňování ploch na plotru
Postprocesor je vybaven funkcí kontrolního vykreslení, které barevně znázorní použití různých per a postup vyplňování ploch.

© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 9.11.1998