<H1 ALIGN=CENTER><FONT COLOR=BLACK>Servis pro uživatele - Novinky</FONT></H1> Podrobný seznam všech doplňků a oprav je na stránce Seznam oprav
Seznam verzí a datum jejich uvedení do distribuce:
9.11.1998 Verze 4.000 - Nová beta verze
2.12.1998 Verze 4.001
28. 1.1999 Verze 4.002
18. 2.1999 Verze 4.003
1. 3.1999 Verze 4.004
8. 3.1999 Verze 4.005
Do distribuce uveden modul Gerber-vstup
Do distribuce uvedeny moduly ve 32 bitovém kódu
30. 4.1999 Verze 4.010
Doplněny ukazatele průběhu výpočtu.
Doplněno vykreslování osových křížů při práci s kružnicí, obloukem.
Doplněn nový typ objektu - Osazovací bod patice - pro generování dat pro osazovací automaty.
Změna struktury symbolů (schematických značek) - každý alias má nyní své vlastní skryté napájení.
Zcela přepracována funkce tahání objektů.
Zcela přepracována funkce kreslení a přepočet vylévaných polygonů. Několikanásobně zrychleno vykreslování, doplněna funkce vyhledání pouze připojených částí polygonů.
Doplněna funkce generování šikmých termobodů a funkce přizpůsobení termobodů okolním vodivým plochám.
18. 5.1999 Verze 4.011
Doplněn volný formát rozpisek.
27. 5.1999 Verze 4.012
Doplněna možnost tisku negativních výkresů v tiskových postprocesorech.
21. 6.1999 Verze 4.013-001
Opravy a změny v systému.
22. 6.1999 Verze 4.013-002
Opravy a změny v systému.
24. 6.1999 Verze 4.013-003
Opravy a změny v systému.
10. 7.1999 Verze 4.013-004
Opravy a změny v systému.
Do distribuce uveden výstup ve formátu DXF.
Do distribuce uveden výstup vrtané pájecí masky.
19. 7.1999 Verze 4.013-005
Opravy a změny v systému.
20. 7.1999 Verze 4.013-006
Opravy a změny v systému.
15. 8.1999 Verze 4.014-001
Nové funkce zpřesňující setřiďování dat pro NC vrtačku.
Doplněna možnost pracovat s popisem "patice" v editoru spojů nezávisle na schématu.
Opravy a změny v systému.
21. 8.1999 Verze 4.014-002
Doplněna funkce pro generování HPGL dat s kružnicemi a oblouky interpolovanými čarami.
Opravy a změny v systému.
1. 9.1999 Verze 4.014-003
Opravy a změny v systému.
1.10.1999 Verze 4.014-004
Opravy, drobné úpravy a změny v systému.
8.10.1999 Verze 4.014-005
Opravy, drobné úpravy a změny v systému.
Před kontrolou návrhu programem DRC je třeba přepočítat vylévané polygony.
16.11.1999 Verze 4.014-006
Opravy, drobné úpravy a změny v systému.
25.11.1999 Verze 4.014-007
Opravy, drobné úpravy a změny v systému.
3.12.1999 Verze 4.014-008
Opravy, drobné úpravy a změny v systému.
15.12.1999 Verze 4.014-009
Opravy, drobné úpravy a změny v systému.
Doplněna možnost importu konfigurace výkresu mezi různými postprocesory pro jeden typ zařízení.
20.12.1999 Verze 4.014-010
Opravy, drobné úpravy a změny v systému.
8.2.2000 Verze 4.015-001
Do distribuce uveden autorouter a program Kontrola návrhu.
Opravy, drobné úpravy a změny v systému.
22.2.2000 Verze 4.015-002
Opravy, drobné úpravy a změny v systému.
2.3.2000 Verze 4.015-003
Opravy, drobné úpravy a změny v systému.
3.3.2000 Verze 4.015-004
Opravy, drobné úpravy a změny v systému.
6.3.2000 Verze 4.015-005
Opravy, drobné úpravy a změny v systému.
29.3.2000 Verze 4.015-006
Opravy, drobné úpravy a změny v systému.
3.4.2000 Verze 4.015-007
Opravy, drobné úpravy a změny v systému.
12.5.2000 Verze 4.015-008
Opravy, drobné úpravy a změny v systému.
Změny v konfiguračním programu.
Gerber - doplněna možnost setřiďování tabulky D-kódů.
9.6.2000 Verze 4.015-009
Opravy, drobné úpravy a změny v systému.
Zlepšeno připojování vylévaných polygonů.
Doplněna možnost zablokování vytváření termobodů na průchodech.
27.6.2000 Verze 4.016-001
Do distribuce zařazen postprocesor pro generování dat ve formátu rozšířený Gerber podle normy RS274X.
Do distribuce zařazen postprocesor pro generování dat HPGL pro řízení gravírovacího stroje (frézy) - výroba desek metodou dělících čar.
26.7.2000 Verze 4.016-002
Opravy, drobné úpravy a změny v systému.
11.8.2000 Verze 4.016-003
Opravy, drobné úpravy a změny v systému.
14.8.2000 Verze 4.016-004
Opravy, drobné úpravy a změny v systému.
3.1.2001, 28.3.2001 Verze 4.016-005
Opravy, drobné úpravy a změny v systému.
1.4.2001 Verze 4.016-006
Opravy, drobné úpravy a změny v systému.
10.4.2001 Verze 4.016-007
Opravy, drobné úpravy a změny v systému.
15.5.2001 Verze 4.016-008
Opravy, drobné úpravy a změny v systému.
16.5.2001 Verze 4.016-009
Opravy, drobné úpravy a změny v systému.

© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 23.4.2001