<H2 ALIGN=CENTER><FONT COLOR=BLACK>Přehled modulů</FONT></H2>
Hlavní menu manažeru
LSD2000 se skládá z řady programových modulů z nichž každý tvoří ucelenou funkční část nabízející řadu nástrojů potřebných v určité fázi návrhu zařízení. Jednotlivé programové moduly lze spouštět z manažeru systému, nebo přecházet přímo z jednoho modulu do druhého.
Název modulu systému
Popis modulu
SEDIT - Editor schémat
editor schematických značek a schémat
LEDIT - Editor spojů
editor patic součástek a plošných spojů
DRC kontrola návrhových pravidel
podrobná analýza spojového obrazce z hlediska propojení objektů, izolačních vzdáleností, technologických omezení
SPRINT - Tisk schémat
LPRINT - Tisk spojů
moduly pro tisk schematických značek schémat, patic součástek a plošných spojů na libovolné tiskárně
GERBER
modul pro vytvoření dat ve formátu GERBER pro výrobu předloh spojových obrazců
GEX
modul pro vytvoření dat ve formátu rozšířený GERBER podle normy RS274X pro výrobu předloh spojových obrazců
DRILL - NC vrtačky
modul pro vytvoření dat pro řízení libovolné NC vrtačky
SHP - Kreslení schémat
LHP - Kreslení spojů na plotru
moduly pro vytvoření dat pro plotry pracující s formátem HPGL
MHP - Gravírovací stroj
modul pro vytvoření dat pro gravírovací stroj pracující s formátem HPGL
SPS - Výstup schémat,
LPS - spojů ve formátu PostScript
moduly pro vytvoření dat ve formátu PostScript pro osvitové jednotky
SDXF - Výstup schémat,
LDXF - spojů ve formátu DXF
moduly pro vytvoření dat ve formátu DXF
DRSM - Výstup spojů - vrtaná pájecí maska
modul pro vytvoření vrtacích dat vrtané pájecí masky
GERIN - Gerber vstup
modul pro načítání dat ve formátu GERBER
ROUTER - autorouter
automatický návrh spojového obrazce
Konfigurační program systému
umožňuje nastavit mnoho parametrů, systému které se při práci používají. Lze nastavovat prostředí LSD2000 (rozlišení obrazovky, barvy, chování menu, ...) nebo hodnoty konstant, které se používají při návrhu (implicitní velikosti textů, nastavení přípon souborů, ...).
SLIB - Knihovny schematických značek
Knihovny schematických značek obsahují celkem asi 1100 různých značek.
LLIB - Knihovny patic
Knihovny patic součastek obsahují celkem asi 1000 různých patic.

© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 8.2.2000