<H1 ALIGN=CENTER><FONT COLOR=BLACK>LSD 2000</FONT></H1>
Ukázka schématu
Ukázka spojového obrazce
Ukázka vykreslení postprocesorem
Ukázka výtisku na tiskárně
LSD2000 je software určený pro Umožňuje pohodlné kreslení V návaznosti na schéma lze vytvářet Nakreslená schémata i spojové obrazce je možné zpracovávat řadou postprocesorových programů pro různá zařízení různých typů Sortiment nástrojů doplňuje
LSD2000 je původní český sofware vznikající průběžně od roku 1988. Verze 4 je vytvořena v jazyce C++ moderní objektově orientovanou technologií respektující požadavky na bezpečné programování a stabilitu software. Zhruba 95% veškerého programového kódu není závislých na hardwarové platformě ani na operačním systému. Databáze návrhu je dvaatřicetibitová a je navržena tak aby umožňovala automatickou konverzi při přechodu na další verze LSD2000 i na jiné operační systémy. Veškerý použitý programový kód je původní - není použito žádných externích knihoven ani programových modulů.

© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 15. 7.2000