<H1 ALIGN=CENTER><FONT COLOR=BLACK>Knihovny patic součástek</FONT></H1> Knihovny patic součástek obsahují dohromady asi 1000 patic. Knihovny jsou rozděleny do řady souborů podle nejběžnějších kategorií do nichž se patice třídí. Všechny knihovní patice jsou v jednotkách mm (milimetry). Poslední písmeno v názvu knihovny vždy udává, v jaké mříži jsou patice kresleny:
M
pájecí plošky patic jsou v rastru 1.25 mm
I
pájecí plošky patic jsou v rastru 1.27 mm

BOD?
pájecí body (pro vývody z desek)
DIL??
dvouřadé patice pro integrované obvody
DIODY?
nejpoužívanějších diody
KOND??
kondenzátory, kapacitní trimry
KRYST?
krystaly
ODPORY?
odpory
OPTO?
některé optoelektronické součástky
PLCC?
pouzdra PLCC
POTENC?
některé potenciometry a odporové trimry
RELE?
relé
RUZNE??
nejrůznější patice (pouzdra TO, baterie, akumulátory ...)
KONEKT??
některé konektory
TRANZ?
některé tranzistory
SMD??
některé patice pro SMD

© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 9.11.1998