<H1 ALIGN=CENTER><FONT COLOR=BLACK>Program GERBER vstup</FONT></H1> <H2 ALIGN=CENTER><FONT COLOR=BLACK>(spoje)</FONT></H2>
Menu Konfigurace programu Gerber vsstup
Program Gerber vstup umožňuje nastavit všechny parametry načítaných Gerber dat tak, aby po načtení byla zachována měřítka i rozlišení načtených dat. Tabulku clonek lze buď vytvořit, nebo načíst ze souboru. Po načtení lze celou načtenou kresbou volně pohybovat (je pověšená na kurzoru), otáčet a zrcadlit a volit, na kterou vrstvu se kresba má umístit. Toho se využije při načítání více vrstev jedné desky.
Menu Zpracování programu Gerber vstup
Po načtení dat lze funkcí "Spojování" sloučit kruhové plošky ležící nad sebou do pájecích bodů, se kterými LSD2000 běžně pracuje.

© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 20.3.1999