<H1 ALIGN=CENTER><FONT COLOR=BLACK>Postprocesor pro fotoplotry GERBER</FONT></H1> <H2 ALIGN=CENTER><FONT COLOR=BLACK>(kreslení spojů)</FONT></H2>
Způsoby zpracování pro Gerber
Postprocesor GERBER umožňuje dva různé způsoby vytváření dat - pro klasické mechanické fotoplotry s pevnou tabulkou clonek a pro moderní zařízení, která mají tabulku clonek libovolně definovatelnou. Pro klasický fotoplotr s pevnou tabulkou clonek lze používat předdefinovanou tabulku clonek danou typem a nastavením fotoplotru. Pro konfigurovatelný fotoplotr lze pro každý výkres spolu s daty vytvořit i příslušnou tabulku clonek (tvary a rozměry) platnou pro tato data.
Konfigurace fotoplotru
Lze volit různé formáty číselných souřadnic (jednotky, vypouštění nul, počet cifer, počet desetinných míst,...).
Konfigurace fotoplotru
Lze volit různé způsoby vykreslování kružnic a polygonů.
Menu editace tabulky D-kódů
Tabulku D-kódů lze přímo v postprocesoru editovat (doplňovat, upravovat, rušit D-kódy). Pro tabulku D-kódů lze volit různé jednotky odlišné od jednotek pracovních.
Vyplnění ploch na fotoplotru
Postprocesor je vybaven funkcí kontrolního vykreslení, které barevně znázorní použití různých clonek.
Vyplnění ploch na fotoplotru - vykreslení osově
Při vykreslení pouze os čar lze zkontrolovat, jak jsou jednotlivé objekty vykreslovány.

© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 9.11.1998