<H1 ALIGN=CENTER><FONT COLOR=BLACK>Servis pro uživatele - Hlášení chyby</FONT></H1>

Zjistíte-li že systém se v některé situaci nechová tak jak by měl, nebo se objevuje nějaké chybové hlášení, pokuste se pro nás chybu popsat. Snažte se, abychom mohli navození chyby u nás zopakovat - jen tak lze zjistit co není v programu správně a co opravit.

Velmi nám usnadní práci, zašlete-li spolu s popisem chyby i příslušné datové soubory, při jejichž zpracování k chybě došlo (téměř vždy to je soubor návrhu (*.D32), soubor maker (*.MC) a případně výstupní data generované některým postprocesorem. Doporučujeme abyste posílané soubory před odesláním zkomprimovali do jednoho souboru pomocí některého z běžných programů pro kompresi dat (PKZIP, ARJ, RAR, ...). Veškeré datové soubory, které nám pošlete, považujeme za důvěrné a použijeme je pouze pro testování systému.

Prosíme o uvedení alespoň některých identifikačních údajů (jméno, adresa, e-mail, telefon), abychom se jednak ujistili, že jste oprávněným uživatelem LSD2000 a abychom Vám mohli poslat zprávu o řešení problému, případně novou verzi systému.

Na stránce Novinky zjistíte, jaké je poslední pořadové číslo distribuované verze LSD2000 a na stránce Seznam oprav je pro každou verzi uvedeno, co se změnilo a co bylo opraveno. Máte-li starší verzi LSD2000, je možné, že chyba již byla opravena.

Informace, Jak se s námi spojit, najdete na stránce Výroba, distribuce.


© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 20.3.1999