<H1 ALIGN=CENTER><FONT COLOR=BLACK>Servis pro uživatele - Chyby</FONT></H1> Zde jsou popsány známé chyby v systému LSD2000 vyskytující se v právě distribuované verzi. Seznam opravených chyb podle verzí je na stránce Seznam oprav.

Popis chyby:

Ve WINDOWS95,98 se objeví po přepnutí z LSD2000 na pracovní plochu WINDOWS při pokusu o přechod zpět do LSD2000 chybové hlášení WINDOWS "Aplikace nemůže být obnovena" a systém LSD2000 je ukončen.

Vyjádření výrobce:

K násilnému ukončení LSD2000 ze strany operačního systému WINDOWS tímto způsobem dojde za předpokladu, že LSD2000 běží ve vyšším grafickém rozlišení, než je základní rozlišení 640x480 bodů. Při práci se základním rozlišením přepínání funguje.

Na některých počítačích se mezi pracovní plochou WINDOWS a spuštěným LSD2000 lze přepínat bez problémů i při vyšším rozlišení LSD2000, ale NESMÍ se pro přepnutí z LSD2000 do WINDOWS použít tlačítko "start" (mezi levým Ctrl a Alt), popřípadě klávesová kombinace Ctrl+Esc. Pro přepínání v tomto případě lze použít například klávesovou kombinaci Alt+Tab.

Tento problém je způsoben zřejmě chybou WINDOWS při práci s grafickou kartou. Program LSD2000 používá standardní přístup ke grafickému ovladači - WINDOWS však tento standard zřejmě podporují jen zčásti (nikde není definováno z jaké).

Datum: 2.12.1998


Popis chyby:

LSD2000 nelze spustit na počítači s procesorem 386. Program vypíše chybové hlášení.

Vyjádření výrobce:

Jedná se zřejmě o problém související s manažerem paměti DPMI, protože podle někerých zpráv od uživatelů programy LSD2000 ne počítačích s procesorem 386 běží, ale pouze pod OS WINDOWS, které mají vlastní manažer DPMI.

Datum: 28.1.1999


Popis chyby:

Nelze korektně zadávat znaky s českou diakritikou ani při nastavení některé z českých klávesnic (pod OS Windows).

Vyjádření výrobce:

Pod operačním systémem Windows 95/98 je třeba v souboru autoexec.bat zablokovat používání češtiny pro příkazovou řádku zakomentováním řádku
keyb cz,,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd2.sys
Problém bude pravděpodobně řešen v budoucnu možností nastavit ve volbách systému LSD2000 přítomnost ovladače české klávesnice v operačním systému.

Datum: 15.8.1999


Popis chyby:

Systém se bez problémů nainstaluje instalačním programem, avšak nelze jej spustit. Po spuštění "zatuhne" a zůstane černá obrazovka, nebo se vykreslí nějaké nesmyslné obrazce.

Vyjádření výrobce:

Je velmi pravděpodobné, že Vaše grafická karta není kompatibilní se standardem softwarového ovládání VESA, což je nutný předpoklad k provozu verze 4 systému LSD2000. Viz požadavky na hardware.

Datum: 11.8.2000


Popis chyby:

Po spuštění programu LSD2000 v okně Windows se vypíše hlášení Unhandled exception ...

Vyjádření výrobce:

Pod Windows spouštějte systém LSD2000 v DOS okně otevřeném na plnou obrazovku.

Datum: 11.8.2000


Popis chyby:

Pod Windows nepracuje prostřední tlačítko myši.

Vyjádření výrobce:

Většina ovladačů myší pracuje pod Windows 95/98 korektně a prostřední tlačítko myši funguje i v DOS okně Windows. Pod Windows NT to pravidlem není. Většinou pomůže nainstalování DOS rezidentního ovladače do příslušného DOS okna Windows - doplňte instalaci tohoto ovladače do souboru AUTOEXEC.BAT. Existují však myši resp. jejich ovladače pro Windows, kdy se prostřední tlačítko oživit nepodaří.

Datum: 11.8.2000


© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 11.8.2000