<H1 ALIGN=CENTER><FONT COLOR=BLACK>Prostředí systému</FONT></H1> <H2 ALIGN=CENTER><FONT COLOR=BLACK>[Verze 4 pro DOS]</FONT></H2>
Menu Kresli editoru schémat
Všechny programy LSD2000 mají jednotný způsob ovládání a používají jednotné prostředí skládající se z řady roletových menu, grafické pracovní plochy, dynamicky se objevujících tlačítek podle zvolené funkce a stavového informačního řádku.
Tažení tranzistoru myší Menu Makra
Programy lze ovládat buď pouze myší (mimo textové vstupy) nebo v kombinaci s klávesnicí a to i za pomoci uživatelských maker.
Menu konfigurace grafického módu
Zobrazování na monitoru počítače probíhá v grafickém režimu, který si volí podle schopností grafické karty uživatel.
Část okna nápovědy
Popis celého systému je dostupný kdykoliv během práce v systému nápovědy, která je vnitřně provázána mnoha odkazy.
Menu volby kódování češtiny
Veškeré nabídky i nápověda jsou zpracovány v češtině.
Menu volby české klávesnice
Systém umožňuje volit standardní nebo různé uspořádání české klávesnice.
Menu ovládání zobrazení
Virtuální pracovní plocha má podle nastavení měřítek a rozlišení velikost od desítek metrů až po kilometry. Na pracovní ploše obrazovky se zobrazuje její výřez, který lze operativně zvětšovat, zmenšovat či měnit podle okamžité potřeby v libovolném měřítku.
Menu nastavení hlavní mříže a mříž
Umisťování objektů na pracovní plochu usnadňuje hlavní mříž, jejíž rozteč lze průběžně podle potřeby upravovat.
Menu vrácení zpět editovací operace (undo)
Systém je vybaven vícekrokovým zpětným záznamem (undo). Lze tedy vrátit zpět celou řadu předchozích editovacích operací.

© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 9.11.1998