<H1 ALIGN=CENTER><FONT COLOR=BLACK>Program DXF výstup</FONT></H1> <H2 ALIGN=CENTER><FONT COLOR=BLACK>(schémata, spoje)</FONT></H2> Tento postprocesor umožňuje převést schéma či spojový obrazec do formátu DXF. Soubor v tomto formátu lze dále využít řadou dalších programů - například AutoCad. Postprocesor je velmi jednoduchý - nemá téměř žádná nastavení.

© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 18.7.1999