<H1 ALIGN=CENTER><FONT COLOR=BLACK>Program Vrtaná pájecí maska</FONT></H1> <H2 ALIGN=CENTER><FONT COLOR=BLACK>(spoje)</FONT></H2> Postprocesor pro vytvoření dat pro vrtanou pájecí masku je z hlediska obsluhy a nastavení téměř identický s postprocesorem pro NC vrtačky - vrtání desky. Jediný rozdíl spočívá v tom, že zpracovává všechny kruhové objekty vykreslené ve zvoleném pohledu. Je-li ve zvoleném pohledu zapnutá správně obsazená vrstva vrtané pájecí masky, jsou vygenerovány otvory v těch místech, kde má být přes takto vyrobenou masku nanášena pájecí pasta na desku plošných spojů.

© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 18.7.1999