<H1 ALIGN=CENTER><FONT COLOR=BLACK>Postprocesor pro NC vrtačky</FONT></H1>
Menu konfigurace vrtaček
Protože formáty vrtacích dat jsou pro různé výrobce desek rozdílné, lze v postprocesoru pro vrtačky formát vrtacích dat široce konfigurovat.
Konfigurace výstupních souřadnic
Lze volit absolutní nebo přírustkový režim, různé jednotky, různé formáty souřadnic, vypouštění nadbytečných nul, ...
Konfigurace formátu výstupního souboru
Podle potřeby je možné konfigurovat syntaxi jednotlivých položek datového souboru.
Konfigurace tabulky vrtáků
Tabulka vrtáků je buď pevná nebo je vytvořena na základě zpracovávaného výkresu.
Konfigurace optimalizace dat
Jednotlivé vrtané otvory jsou optimálně setřiďovány a je eliminováno vícenásobné vrtání jednoho otvoru.
Tabulka použitých vrtáků
Po vygenerování dat je vytvořena tabulka použitých vrtáků s příslušnými kódy.
Pojezdy vrtačky
Postprocesor vykreslí pojezdy vrtačky přičemž odliší barevně různé vrtáky.

© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 9.11.1998