<H1 ALIGN=CENTER><FONT COLOR=BLACK>Stažení volně šiřitelné verze</FONT></H1>

Volně šiřitelná verze návrhového systému LSD2000 obsahuje


Jaká jsou omezení volně šiřitelné verze najdete v popisu verzí LSD2000.


Pokud chcete, vyplňte (třeba jen zčásti) následující formulář. Údaje, které od Vás získáme jsou považovány ze tajné a jsou používány pouze k účelům evidence uživatelů. Zaručujeme, že nebudou předány třetí osobě nebo dále šířeny.
Pro vyčištění formuláře stiskněte tlačítko:
Firma:

Jméno:

e-mail:

Doplňující poznámky:

Odeslání:

Stisknutím tlačítka údaje odešlete :
Číslo aktuálně distribuované verze : 4.016-013

Nahrání volně šiřitelné verze: LSD4FREE.ARJ (4.6MB)

Po nahrání rozbalte získaný soubor v prázdném adresáři a spusťte zde instalační program.
Vracejte se na tuto stránku. Každý měsíc (někdy i častěji) je zde k dispozici nová verze systému zahrnující poslední opravy, změny a vylepšení systému.
Nedaří-li se Vám volně šiřitelnou verzi stáhnout, je to pravděpodobně způsobeno tím, že mezi naším serverem (kde je soubor uložen) a Vaším počítačem je někde na Internetu "úzké hrdlo", kudy datové pakety procházejí pomalu. Při pomalém přenosu pak může některý server usoudit, že spojení se přerušilo a celý přenos zruší. Zkuste tedy stahovat soubor z počítače, který je k Internetu připojen rychlejším způsobem než je například modem na (často nekvalitní) komutované telefonní lince. Pokud se Vám volně šiřitelnou verzi nepodaří stáhnout, obraťte se na nás, pokusíme se Vám pomoct.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz

© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 23.5.2001