<H1 ALIGN=CENTER><FONT COLOR=BLACK>Dodací podmínky</FONT></H1> Tyto podmínky platí pro dodávky na území České republiky. Dodávky mimo Českou republiku vyřizuje příslušný dealer pro tuto oblast.

Nosné médium:

Cena nosného média se účtuje podle jeho skutečné nákupní ceny a potřebného počtu kusů. Software lze nahrát na médiu, které dodá zákazník. Médium musí být funkční, bezchybné, nepoškozené a musí na něm být dostatek volného místa.

Způsob dodávky:

Diskety jsou dodávány doporučeně poštou na adresu, kterou objednatel uvede v objednávce nebo sdělí telefonicky. V případě dodávky sítí Internet je pro uživatele na našem serveru připraven adresář obsahující instalační soubory, které si objednatel na dodavatelovu výzvu nahraje (programem FTP) do jednoho týdne od výzvy. Vzhledem k velkému rozsahu dat nezasíláme instalační soubory e-mailem.

Úhrada kupní ceny:

Objednávky v ceně do 5000,- Kč jsou posílány na dobírku nedohodne-li se jiný způsob úhrady. Nad tuto hranici je na software zasílána faktura. V případě dodávky prostřednictvím sítě Internet je nutná úhrada kupní ceny předem. Součástí každé dodávky je účetní doklad.

Pokyny pro objednání:


Verze systému
Ceník
Objednací formulář

© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 8.2.2000